Film Database Mainland China

1947-1979

Year Title  English Title  Form Directors & Animators Studio Minutes Different Records Access 
1947 Huangdi meng 皇帝梦 The Dream to Be an Emperor Puppet Chen bo’er, Fang Ming (Mochinaga Tadahito) Dongbei dianying zhipian chang     ACAS
1948 Changhen ge 长恨歌 Song of Everlasting Sorrows  Puppet documentary Yu Zheguang Shanghai yuzhou yingye gongsi      
1948 Wengzhong zhuobie 瓮中捉鱉 Capturing the Turtle in a Jar Cel Fang Ming (aka Mochinaga Tadahito)  Dongbei dianying zhipian chang     ACAS
1948 Gengtian 耕田 Plowing Cel Dai Gongliang Guoli Shehui jiaoyu xueyuan dianhua jiaoyuxi      
1950 Xiexie xiao huamao 谢谢小花猫 Thank You, Kitty Cel Fang Ming (aka Mochinaga Tadahito)  Shanghai dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=A80DUXOqv20
1950 Heping ge 和平歌 The Song of Peace Cel N.A.  Shanghai dianying zhipian chang 20    
1951 Xiao tiezhu 小铁柱 Little Iron Pillar the Boy Cel  Fang Ming (aka Mochinaga Tadahito)  Shanghai dianying zhipian chang 20   China Film Archive
1952 Xiaomao diaoyu 小猫钓鱼 Kitty Goes Fishing Cel Fang Ming (aka Mochinaga Tadahito)  Shanghai dianying zhipian chang 20 Te Wei(C.A.: p23) 1. https://www.youtube.com/watch?v=NUz8MLvzaLs       2. http://www.1905.com/vod/play/713153.shtml?fr=wwwmdb_starworks_videobutton_20141105
1953 Cai mogu 采蘑菇 Mushroom Picking Cel Te Wei Shanghai dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=6fP-bC018xs
1953 Xiaoxiao yingxiong 小小英雄 A Little Hero Puppet Jin Xi Shanghai dianying zhipian chang 30   China Film Archive
1954 Hao pengyou 好朋友 Good Friends Cel Te Wei Shanghai dianying zhipian chang 20   http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0NjY4MjU2.html?from=s1.8-3-1.1&spm=a2h0k.8191407.0.0
1954 Kuakou de qingwa 夸口的青蛙 The Braggart Frog Cel He Yümen Shanghai dianying zhipian chang 10   https://www.youtube.com/watch?v=y3WjsDOgQe4&list=PLmCLjTC5PfB4IOEFs008rvUn0HqvEaNxM&index=11
1954 Xiaomei de meng 小梅的梦 The Dream of Xiaomei Puppet & Live Action Jin Xi Shanghai dianying zhipian chang 30   http://v.youku.com/v_show/id_XMTA5NjEyNjQ0.html?from=s1.8-1-1.1&spm=a2h0k.8191407.0.0
1955 Cuxin de xiaopang 粗心的小胖 A Careless Boy Puppet Zhang Chaoqun, Yu Zheguang Shanghai dianying zhipian chang 10 1954 China Film Archive
1955 Dongguo xiansheng 东郭先生 Master Dong Guo Puppet Yu Zheguang, Xu Bingduo Shanghai dianying zhipian chang 10   1. http://www.1905.com/vod/play/715803.shtml   2. https://www.youtube.com/watch?v=lbB8zfOy_GQ&list=PLmCLjTC5PfB4Da4Mub_bK7mAphC0bl3MT&index=16
1955 Shenbi 神笔 The Magic Paintbrush Puppet Jin Xi, You Lei Shanghai dianying zhipian chang 20 Shenbi maliang(C.A.: p25) 1. https://www.youtube.com/watch?v=oLFFD2ev918    2. https://v.qq.com/x/cover/xjull9471o63kpm.html?ptag=sogou.movie.free&fromvsogou=1
1955 Wuya weishenme shi heide 乌鸦为什么是黑的 Why is the Crow Black Coated Cel Qian Jiajun, Li Keruo Shanghai dianying zhipian chang 10   https://www.youtube.com/watch?v=nc3skWAHPcc
1955 Xiaoxiong de lüxing 小熊的旅行 Little Bear’s Adventures Puppet Yue Lu, Zhang Chaoqun Shanghai dianying zhipian chang 20   http://www.iqiyi.com/v_19rrme42tc.html#vfrm=2-3-0-1
1955 Yewai de zaoyu 野外的遭遇 Adventure in Wildfield Cel Wan Laiming Shanghai dianying zhipian chang 10   https://www.youtube.com/watch?v=O7Lo-7gKGRg&index=4&list=PLmCLjTC5PfB4Da4Mub_bK7mAphC0bl3MT
1956 Da honghua 大紅花 The Big Red Flower Cel Wan Laiming Shanghai dianying zhipian chang 10   https://www.youtube.com/watch?v=MdNNnVfO4Ek
1956 Jizhi de shanyang 机智的山羊 The Clever Goat Puppet Wan Chaochen Shanghai dianying zhipian chang 10   1. https://www.youtube.com/watch?v=5kissyp2W7U  2. http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0NjczNDA4.html?from=s1.8-1-1.1&spm=a2h0k.8191407.0.0
1956 Jiao’ao de jiangjun 骄傲的将军 The Conceited General Cel Te Wei, Li Keruo Shanghai dianying zhipian chang 30   https://www.youtube.com/watch?v=M9hZUJ7qUto&list=PLWxLXdUarygSo4MGdiDq1bDDAPY-K95JE&index=20
1956 Jin erhuan he yin chutou 金耳环与铁锄头 Golden Earrings and Iron Hoe Puppet Xu Bingduo Shanghai dianying zhipian chang 30   China Film Archive
1956 Pangsao hui niangjia 胖嫂回娘家 A Plump Married Woman Goes Back to Her Mother’s Home Puppet Yu Zheguang Shanghai dianying zhipian chang 10   1.https://www.youtube.com/watch?v=pQwezUgvkzE   2. http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0NzAwODI4.html?from=s1.8-1-1.1&spm=a2h0k.8191407.0.0
1956 San’ge linju 三个邻居 Three Neighbors Puppet Yue Lu Shanghai dianying zhipian chang 20   1.https://www.youtube.com/watch?v=VX6YhMKIRGk    2.http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0NzA2MzEy.html?from=s1.8-1-1.1&spm=a2h0k.8191407.0.0
1956 Wo zhidao 我知道 I Know Cel He Yumen Shanghai dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=WsxHKJVXOx8&list=PLmCLjTC5PfB5eIIOxPIfsMkD71ILq69l3&index=15
1956 Zhongguo mu’ou yishu 中国木偶艺术 The Art of Chinese Puppetry   Puppet documentary Jin Xi Shanghai dianying zhipian chang 70   1. https://www.youtube.com/watch?v=mj-ZvwspQ0A   2.http://www.1905.com/vod/play/875622.shtml
1957 Ba luobo 拔萝卜 Pull Up A Radish Cel Qian Jiajun Shanghai meishu dianying zhipian chang 10   https://www.youtube.com/watch?v=wRosiPmPpzY&index=4&list=PLmCLjTC5PfB7uhymHmNYoh_2WmILjUQO8
1957 Shuang baotai 双胞胎 The Twins Puppet Yue Lu Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=Nfm_pL5HrCY&list=PLWxLXdUarygSo4MGdiDq1bDDAPY-K95JE&index=72
1957 Yige xin zuqiu 一个新足球 A New Football Puppet Zhang Chaoqun Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=nFCAMsy5kvQ&index=58&list=PLWxLXdUarygSo4MGdiDq1bDDAPY-K95JE
1958 Bingdi lian 并蒂莲 Twin Lotus Flowers on One Stalk: On the Art of Puppetry in Hunan Province  documentary of puppetry Xu Bingduo Shanghai meishu dianying zhipian chang 60   China Film Archive
1958 Dalie ji 打猎记 Hunting Story Puppet  Yu Zheguang Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   1. http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0NjQ2ODg0.html?from=s1.8-1-1.1&spm=a2h0k.8191407.0.0   2. https://www.youtube.com/watch?v=m6Z_DfPQnRU
1958 Gu boshi de xin faxian 古博士的新发现 Dr. Gu’s New Discovery Cel Qian Jiajun Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=gxX14JQEF30
1958 Guo houshan 过猴山 Crossing the Monkey Mountain Cel Wang Shuchen Shanghai meishu dianying zhipian chang 10   https://www.youtube.com/watch?v=bEAGbvUETds&list=PLmCLjTC5PfB74RGVhmNc9NMg_KQlqlXaP&index=11
1958 Huoyan shan 火焰山 The Mountain of Flames Puppet Jin Xi, You Lei Shanghai meishu dianying zhipian chang 40   https://www.youtube.com/watch?v=mF1HBymamA4
1958 Lao popo de zaoshu 老婆婆的枣树 Grandma’s Jujube Tree Cel Collective work Shanghai meishu dianying zhipian chang 10   https://www.youtube.com/watch?v=EkXo8X7kJvY&index=47&list=PLmCLjTC5PfB74RGVhmNc9NMg_KQlqlXaP
1958 Meili de xiao jinyu 美丽的小金鱼 The Beautiful Little Goldfish Cel Collective work Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://v.qq.com/x/cover/voyd9i4m7e8p6v3.html?ptag=sogou.movie.free&fromvsogou=1
1958 Mutou guniang 木头姑娘 The Girl Made of Wood Cel He Yumen Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=gGwS6aspPuU
1958 Qiangshang de hua 墙上的画 The Picture on the Wall Cel Wan Laiming, Li Keruo Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=MXlxXLkZ7WU&index=76&list=PLWxLXdUarygSo4MGdiDq1bDDAPY-K95JE
1958 Sanmao liulang ji 三毛流浪记 The Wandering Life of the Three-Haired Boy Puppet Zhang Leping, Zhang Chaoqun Shanghai meishu dianying zhipian chang 40   https://www.youtube.com/watch?v=kYEmrVvFhbg
1958 Shui changde zui hao 谁唱得最好 Who Sings Best Puppet Jin Xi  Shanghai meishu dianying zhipian chang 10   1. https://www.youtube.com/watch?v=dy2Z30VXpSI  2. http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0NzM0MTMy.html?spm=a2h1n.8251845.0.0
1958 Bayue shiwu qing fengshou 八月十五庆丰收 Celebrating the Harvest during the Mid-Autumn Festival   Cel Collective work Shanghai meishu dianying zhipian chang 7   China Film Archive
1958 Gan Yingguo 赶英国 Overtake the John Bull  Cel Qu Jianfang, Xu Jingda, Yan Dingxian Shanghai meishu dianying zhipian chang 7   China Film Archive
1958 Gechang zong luxian 歌唱总路线 Praising the General Line Cel Wan Laiming Shanghai meishu dianying zhipian chang 2   China Film Archive
1958 Meimiao de yanse 美妙的颜色 Wonderful Colors Cel Wan Laiming Shanghai meishu dianying zhipian chang 17   China Film Archive
1958 Sizhi xiao yeya 四只小野鸭 Four Little Wild Ducks Puppet You Lei Shanghai meishu dianying zhipian chang 10   http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0NzM1NjUy.html?from=s1.8-1-1.1&spm=a2h0k.8191407.0.0
1958 Weile haizimen 为了孩子们 For Our Children Puppet Yu Zheguang Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0NzQ0NTk2.html?from=s1.8-1-1.1&spm=a2h0k.8191407.0.0
1958 Xiao faming jia 小发明家 A Little Inventor Puppet Jin Xi Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=TZPf1AHTNWQ&list=PLmCLjTC5PfB74RGVhmNc9NMg_KQlqlXaP&index=39
1958 Xiaohou yu Baipang 小猴与白胖 Monkey and Bear  Puppet Xu Bingduo Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   China Film Archive
1958 Xiao liyu tiao longmen 小鲤鱼跳龙门 Little Carp Jump over the Dragon Gate   Cel He Yumen Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=v8AC5pFKI9A&index=25&list=PLWxLXdUarygSo4MGdiDq1bDDAPY-K95JE
1958 Xiao pengyoumen 小朋友们 Among the Children  Cel He Yumen Shanghai meishu dianying zhipian chang 10   http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0NzUyMDcy.html?from=s1.8-1-1.1&spm=a2h0k.8191407.0.0
1958 Zhao xiao gege 找小哥哥 Sister Looking for Her Elder Brother  Cel Lü Jin, Dai Tielang, Wan Pengnian Shanghai meishu dianying zhipian chang 10   http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0NzY5MDg0.html?from=s1.8-1-1.1&spm=a2h0k.8191407.0.0
1958 Zhu Bajie chi xigua 猪八戒吃西瓜 Pigsy Eats Watermelon  Papercutting Wan Guchan Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=K5cWCv4Cc08&list=PLWxLXdUarygSo4MGdiDq1bDDAPY-K95JE&index=21
1958 Zizuo congming de xiaolü 自作聪明的小驴 The Little Donkey Wiseacre Puppet RongLei, Liu Hui Animation Group of Changchun dianying zhipian chang      
1958 Da maque 打麻雀 Killing Sparrows Puppet Chen Zhenghong, You Lei Shanghai dianying zhipian chang 15   China Film Archive
1958 Xiao longyijia 小农艺家 A Young Agronomist Puppet  Wan Chaochen Shanghai meishu dianying zhipian chang 27   China Film Archive
1959 Bugu niao jiao chile 布谷鸟叫迟了 The Cuckoos Sing Too Late Cel Qian Jiajun Shanghai meishu dianying zhipian chang 10   https://www.youtube.com/watch?v=erb7NpBxFpw&list=PLU_5ZrL41dmHrcMVUzYXqhQp0WfgcHZF4&index=12
1959 Gui hou fenshu 龟猴分树 Turtle and Monkey Dividing a Banana Tree  Papercutting Wan Guchan Shanghai meishu dianying zhipian chang 10   China Film Archive
1959 Hongse xinhao 红色信号 Red Signal  Puppet Yu Zheguang, Chen Zhenghong Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   China Film Archive
1959 Jigong dou xishuai 济公斗蟋蟀 Ji Gong’s Cricket Fighting Papercutting Wan Guchan Shanghai meishu dianying zhipian chang 30   https://www.youtube.com/watch?v=7rxUYFFgAjw&list=PLWxLXdUarygSo4MGdiDq1bDDAPY-K95JE&index=22
1959 Kanchai gu’niang 砍柴姑娘 The Woodcutter Maiden  Puppet Collective work Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0Njg0NDY0.html?spm=a2h0k.8191407.0.0.GjgBmS&from=s1.8-1-1.1
1959 Longxia 龙虾 Lobsters  Puppet Jin Xi Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=HKYMO73hLRY
1959 Luobo huilai le 萝卜回来了 The Radish Comes Back Cel Collective work Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0NjkwOTcy.html?spm=a2h0k.8191407.0.0.uuwMlk&from=s1.8-1-1.1
1959 Mifeng yu qiuyin 蜜蜂与蚯蚓 The Bee and the Earthworm Cel Collective work Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   http://v.youku.com/v_show/id_XNTIyNDUzMzc2.html?from=s1.8-3-1.1&spm=a2h0k.8191407.0.0
1959 Sanzhi hudie 三只蝴蝶 Three Butterflies  Puppet Yu Zheguang Shanghai meishu dianying zhipian chang 30   https://www.youtube.com/watch?v=7bD5QSn6mrU&list=PLWxLXdUarygSo4MGdiDq1bDDAPY-K95JE&index=74
1959 Senlin zhi wang 森林之王 The King of the Forest  Cel Collective work Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=g04KAthdySc&index=41&list=PLmCLjTC5PfB4AN5bWfQEoGRuTyHLWIsgO
1959 Yifu tongjin 一幅僮锦 A Zhuang Brocade  Cel Qian Jiajun Shanghai meishu dianying zhipian chang 60   https://www.youtube.com/watch?v=C-D8AnBO3iw
1959 Yizhi xie 一只鞋 A Shoe  Puppet Jin Xi Shanghai meishu dianying zhipian chang 40   https://www.youtube.com/watch?v=8nMRQ1qmiSo&index=26&list=PLmCLjTC5PfB4AN5bWfQEoGRuTyHLWIsgO
1959 Da yuejin wansui 大跃进万岁 Long Live the Great Leap Forward Cel Wang Shuchen Shanghai meishu dianying zhipian chang     China Film Archive
1959 Yutong 渔童 The Fishing Boy  Papercutting Wan Guchan Shanghai meishu dianying zhipian chang 30   https://www.youtube.com/watch?v=DNwm9t028yU
1959 Diaolong ji 雕龙记 Story of the Carved Dragon  Puppet Zhang Chaoqun, Yue Lu, Wan Chaochen Shanghai meishu dianying zhipian chang 34   http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0NjY1NTI0.html?spm=a2h0k.8191407.0.0.3UlNz9&from=s1.8-1-1.1
1959 Bihua lide gushi 壁画里的故事 The Story in the Murals Cel He Yumen, Wang Shuchen Shanghai meishu dianying zhipian chang 11   http://v.youku.com/v_show/id_XMTU5MjM1MDgyNA==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0.YLVm1B&from=s1.8-1-1.2
1960 Xiao yanzi 小燕子 Little Swallows  Cel Zhang Songlin, Pu Jiaxiang, Han Bin Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=07mXzkp3Shs&list=PL1QnsDZvwHDwwsVNKlaPsLIgYc3dSKvfs&index=44
1960 Paxiu de huangying 怕羞的黄莺 The Shy Oriole Cel Jiang Aiqun, Lu Qing, Qian Jiajun, Lei Yu Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=wjVNwcBETLc
1960 Da Luobo 大萝卜 The Big Radish  Puppet Wan Chaochen Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=o3BGRPx1pk8
1960 Yanyang chun 艳阳春 Bright Spring  Cel Wang Shuchen Shanghai meishu dianying zhipian chang 8   China Film Archive
1960 Xiao kedou zhao mama 小蝌蚪找妈妈 Little Tadpoles Look for Mama Ink-painting Te Wei, Qian Jiajun Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=vapUJnOjljg&list=PLU_5ZrL41dmHrcMVUzYXqhQp0WfgcHZF4&index=20
1960 Muyang shaonian 牧羊少年 A Shepherd Boy  Puppet You Lei Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   China Film Archive
1960 Mutong yu gongzhu 牧童与公主 The Shepherd and the Princess  Puppet Yue Lu Shanghai meishu dianying zhipian chang 40   https://www.youtube.com/watch?v=nLSe7dKpHBk&list=PLWxLXdUarygSo4MGdiDq1bDDAPY-K95JE&index=26
1960 Congming de yazi 聪明的鸭子 The Wise Duck  Paper folding Yu Zheguang Shanghai meishu dianying zhipian chang 10   https://www.youtube.com/watch?v=LHgJMUqUtag&list=PLU_5ZrL41dmHrcMVUzYXqhQp0WfgcHZF4&index=21
1960 Shanyang he lang 山羊和狼 The Goat and the Wolf  Papercutting Hu Xionghua, Shen Zuwei Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=Qch7pguYu5E&list=PLU_5ZrL41dmHrcMVUzYXqhQp0WfgcHZF4&index=22
1960 Da jiangzhang 大奖章 A Big Prize Medal  Puppet  Zhang Chaoqun Shanghai meishu dianying zhipian chang 30   https://www.youtube.com/watch?v=ZoOuxcTchc0&list=PLU_5ZrL41dmHrcMVUzYXqhQp0WfgcHZF4&index=26
1960 Gezi 鸽子 The Pigeon Puppet Chen Zhenghong Shanghai meishu dianying zhipian chang 30   https://www.youtube.com/watch?v=XNdd5PCtaaU&list=PLU_5ZrL41dmHrcMVUzYXqhQp0WfgcHZF4&index=25
1960 Shuimo donghua pianduan 水墨动画片段 Segements of Chinese Ink-painting Animation  Ink-painting Collective work Shanghai meishu dianying zhipian chang 20    
1960 Yuanxing bilu 原形毕露 Showing True Colors Cel Wang Shuchen, Qian Yunda Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   China Film Archive 
1960 Jizhui menggan 急追猛赶 Speed Up  Cel He Yumen Shanghai meishu dianying zhipian chang 11   China Film Archive 
1960 Xianglongji 降龙记 Story of Subduing the Dragon Puppet Wan Guchan, Yue Lu, Chen Zhenghong Shanghai meishu dianying zhipian chang 11   China Film Archive 
1960 Gexin mi 革新迷 Innovators Puppet Jin Xi, Yu Zheguang Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   China Film Archive 
1961-1964 Danao tiangong (shang, xia) 大闹天宫(上、下) Uproar in Heaven (first and second episodes)  Cel Wan Laiming, Tang Cheng Shanghai meishu dianying zhipian chang 120   1. https://www.youtube.com/watch?v=3GngJkUjeLw 2. https://www.youtube.com/watch?v=Db_s3-NV-xI
1961 Renshen wawa 人参娃娃 Ginseng Baby Papercutting Wan Guchan Shanghai meishu dianying zhipian chang 30   https://www.youtube.com/watch?v=GbZBKqvLPsA
1961 Taiyang de xiao keren 太阳的小客人 The Little Guests Invited by the Sun Cel Wu Qiang, Xu Jingda Shanghai meishu dianying zhipian chang 30   https://www.youtube.com/watch?v=t5p-4irfAFc
1961 Shuide benling da 谁的本领大 Who is the Most Capable One Cel Zhang Songlin Shanghai meishu dianying zhipian chang 10   https://www.youtube.com/watch?v=ICf39CQaGPU
1961 Yazhou renmin nuzhu wenshen 怒逐瘟神 The Asian People Expelling the God of Plague Cel Collective work Animation Group of Changchun dianying zhipian chang 11    
1961 Rensen guniang 人参姑娘 The Ginseng Girl Puppet Rong Lei Animation Group of Changchun dianying zhipian chang 27   http://v.youku.com/v_show/id_XNTQyNjQzNzY0.html?spm=a2h0k.8191407.0.0.ajFVnU&from=s1.8-1-1.2
1962 Deng mingtian 等明天 Waiting For Tomorrow Papercutting Hu Xionghua Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=wUWkTwg_His&index=59&list=PLWxLXdUarygSo4MGdiDq1bDDAPY-K95JE
1962 Meitounao he Bugaoxing 没头脑和不高兴 Mr Simple-Minded and Mr Unhappy  Cel Zhang Songlin Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=_vy_cXzjkkM&list=PLWxLXdUarygSo4MGdiDq1bDDAPY-K95JE&index=15
1962 Xiao xiliu 小溪流 Little Stream  Cel He Yumen Shanghai meishu dianying zhipian chang 30   http://v.youku.com/v_show/id_XNTIyNDM3Nzgw.html?spm=a2h0k.8191407.0.0.K2ZX3V&from=s1.8-1-1.1
1962 Si yaodai 丝腰带 A Silk Belt Papercutting Qian Yunda Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   http://v.youku.com/v_show/id_XMjEwNDk5NjY4.html?spm=a2h0k.8191407.0.0.JeVjEJ&from=s1.8-3-1.1
1962 Yike da baicai 一棵大白菜 A Big Chinese Cabbage Paper folding Yu Zheguang Shanghai meishu dianying zhipian chang 20 1961 https://www.youtube.com/watch?v=T-ISsvCbvgI&index=75&list=PLWxLXdUarygSo4MGdiDq1bDDAPY-K95JE
1962 Daming fu 大名府 Daming County  documentary of puppet performance Yu Zheguang, Zhang Chaoqun Shanghai meishu dianying zhipian chang 10   https://www.youtube.com/watch?v=4aKdkSivWA8&index=23&list=PLWxLXdUarygSo4MGdiDq1bDDAPY-K95JE
1962 Hong Yunya 红云崖 The Red Cloud Cliff Puppet Chen Zhenghong Shanghai meishu dianying zhipian chang 40   China Film Archive
1962 Zhang zhong xi 掌中戏 Performance in a Hand documentary of puppet performance  Yu Zheguang, Zhang Chaoqun Shanghai meishu dianying zhipian chang 30   1. https://www.youtube.com/watch?v=Sr3nccPEdzg  2. http://www.iqiyi.com/v_19rrme6iag.html?spm=0.0.0.0.OzbUmv#vfrm=2-3-0-1
1963 Mudi 木笛 The Herd Boy’s Flute Ink-painting Te Wei, Qian Jiajun Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=UBecDUlY_Bw&list=PLWxLXdUarygSo4MGdiDq1bDDAPY-K95JE&index=31
1963 Changfa mei 长发妹 The Girl With Long Hair Puppet Yue Lu Shanghai meishu dianying zhipian chang 30   https://www.youtube.com/watch?v=z0aadfDyLv8&list=PLWxLXdUarygSo4MGdiDq1bDDAPY-K95JE&index=12
1963 Kongque gongzhu 孔雀公主 Peacock Princess  Puppet Jin Xi Shanghai meishu dianying zhipian chang 80   https://www.youtube.com/watch?v=P0Uz88cnvS8
1963 Jinse de hailuo 金色的海螺 The Golden Sea Snail  Papercutting Wan Guchan, Qian Yunda Shanghai meishu dianying zhipian chang 40   https://www.youtube.com/watch?v=nHnGTfonOgQ&list=PL1QnsDZvwHDwwsVNKlaPsLIgYc3dSKvfs&index=7
1963 Huangjin meng 黄金梦 The Dream of Gold Cel Wang Shuchen Shanghai meishu dianying zhipian chang 30   1 https://www.youtube.com/watch?v=9HbXVRiHnx8 2. http://v.youku.com/v_show/id_XMzA2MTQzNg==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0.vSKRch&from=s1.8-1-1.2
1964 Bingshang yuxian 冰上遇险 Adventures on the Ice Cel Wu Qiang Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   http://v.youku.com/v_show/id_XMjEwNTEzOTIw.html?spm=a2h0k.8191407.0.0.ArsdYD&from=s1.8-1-1.2
1964 Cha bu duo 差不多 Almost There  Papercutting Hu Xionghua Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   1.https://www.youtube.com/watch?v=9Y7KWvhTbSs 2. https://www.youtube.com/watch?v=53a9UWm-bxE
1964 Banye jijiao 半夜鸡叫 The Rooster Crows At Midnight  Puppet You Lei Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=ysMK8lMdrkw&list=PLWxLXdUarygSo4MGdiDq1bDDAPY-K95JE
1964 Caoyuan yingxiong xiao jiemei  草原英雄小姐妹 Heroic Little Sisters of the Grassland  Cel Qian Yunda, Tang Cheng Shanghai meishu dianying zhipian chang 40 1965 1.https://www.youtube.com/watch?v=Q8Gr-8rjXio 2. https://www.youtube.com/watch?v=Rt2eXN-dVNE
1964 Hongjun qiao 红军桥 The “Red Army” Bridge  Papercutting Qian Yunda Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=FiveryXRVyk
1964 Hushang gewu 湖上歌舞 Singing and Dancing on the Lake  Paper folding Yu Zheguang Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=EjdWkputVIc&index=8&list=PL73m-k11bW78DDlmpJi3NngZc1tddDCFb
1964 Huaxiang 画像 The Portrait  Puppet & Live Action Jin Xi Shanghai meishu dianying zhipian chang 30   https://www.youtube.com/watch?v=K-yfohlhHM4&list=PL73m-k11bW78DDlmpJi3NngZc1tddDCFb&index=19
1964 Lubian xinshi 路边新事 New Deeds on the Roadside  Puppet Wang Shuchen Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   http://v.youku.com/v_show/id_XMTA3MDQ4MTky.html?spm=a2h0k.8191407.0.0.KFvYRY&from=s1.8-1-1.2
1964 Sidian ban 四点半 Four and a Half O’clock  Puppet Chen Zhenghong Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   China Film Archive
1965 Hong lingjin 红领巾 The Red Scarf  Papercutting Wan Guchan Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=INpf4iHGubc&list=PL73m-k11bW78DDlmpJi3NngZc1tddDCFb&index=16
1965 Li kezhang qiao nan chuishi ban 李科长巧难炊事班 Chief Li Challenges the Cookhouse Squad Puppet You Lei Shanghai meishu dianying zhipian chang 30   https://www.youtube.com/watch?v=XCOPEQ5w08o
1965 Nanfang shaonian 南方少年 The Boy from South  Documentary of String Puppet Performance Zhan Tongxuan, Xia Bingjun, Cheng Zhongyue Shanghai meishu dianying zhipian chang 40   China Film Archive
1965 Women ai nongcun 我们爱农村 We Love the Countryside   Cel Yan Dingxian Shanghai meishu dianying zhipian chang 10   China Film Archive
1965 Xiao ge’r lia 小哥儿俩 Two Little Brothers  Puppet Zhang Chaoqun Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=0u1YXYqBHnw&index=14&list=PL73m-k11bW78DDlmpJi3NngZc1tddDCFb
1965 Xiao Lin riji 小林日记 Xiaolin’s Diary   Papercutting Hu Jinqing Shanghai meishu dianying zhipian chang 10   China Film Archive
1965 Zhichi Duomi’nijia renmin fandui wuqi qinlue 支持多米尼加人民反对美国武装侵略 Support Dominicans’ Struggle against Military Invasion Papercutting Collective work Shanghai meishu dianying zhipian chang 8   China Film Archive
1965 Zhichi Yuenan renmin dadao meiguo qinlue zhe 支持越南人民打倒美国侵略者 Support Vietnamese’s Struggle agaisnt American Imperialists  Papercutting  Collective work Shanghai meishu dianying zhipian chang 7    
1965 Jiechuan Meidi hetan pianju 揭穿美帝和谈骗局 Exposing the Peace Talk Swindle of American Imperialism  Papercutting Collective work Shanghai meishu dianying zhipian chang 11    
1966 Shancun xinmiao 山村新苗 New Sprouts in a Village N.A. N.A.  Shanghai meishu dianying zhipian chang      
1968 Weida de shengming 伟大的声明 A Great Statement N.A. N.A.  Shanghai meishu dianying zhipian chang      
1972 Fangxue yihou 放学以后 After School  Cel Yan Dingxian Shanghai meishu dianying zhipian chang     http://v.youku.com/v_show/id_XMTYxOTc5MjUyOA==.html?from=s1.8-1-1.2&spm=a2h0k.8191407.0.0
1972 Wandun shuiya ji zhan’ge 万吨水压机战歌 The Battle Song of the 10000-ton Water Hydraulic Forging Press Papercutting Hu Jinqing, Wu Qiang Shanghai meishu dianying zhipian chang 30    
1973 Bucha ban fenhao 不差半分毫 Never Owing the People Half a Penny  Papercutting Li Andi, Yan Pingxiao Xi’an dianying zhipian chang 20    
1973 Xiaohao shou 小号手 The Little Trumpeter Cel Wang Shuchen, Yan Dingxian Shanghai meishu dianying zhipian chang 40   http://v.youku.com/v_show/id_XMTk0OTYwNTg0.html?spm=a2h0k.8191407.0.0.qrFr4h&from=s1.8-1-1.2
1973 Donghai xiao shaobing 东海小哨兵 Little Sentinels of the East Sea  Papercutting Hu Xionghua Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=PwKjogRdjyQ
1974 Daixiang de gongjian 带响的 弓箭 Arrows with Firecrackers  Papercutting Hu Jinqing Shanghai meishu dianying zhipian chang 30   1. https://www.youtube.com/watch?v=UldyntGrg1w  2. https://www.youtube.com/watch?v=4TYnPMNTQDU
1974 Xiao Balu 小八路 The Little Eighth-Route Soldier  Puppet You Lei Shanghai meishu dianying zhipian chang 50 1973 https://www.youtube.com/watch?v=5VMExC-gfQc
1975 Chufa zhiqian 出发之前 Before Set Out  Papercutting Zhou Keqin, Qian Jiaxing Shanghai meishu dianying zhipian chang 40   China Film Archive
1975 Da chaoxun zhi ye 大潮汛之夜 The Night of Tide Flood  Cel Tang Cheng, Wu Qiang Shanghai meishu dianying zhipian chang 20 1974 ACAS
1975 Dukou 渡口 The Ferry  Cel He Yumen Shanghai meishu dianying zhipian chang 20    
1975 Junma feiteng 骏马飞腾 Horses Galloping   Puppet Jin Xi, Liu Huiyi Shanghai meishu dianying zhipian chang 50 1974 China Film Archive
1975 Zhuke 主课 The Major Course Puppet Chen Zhenghong Shanghai meishu dianying zhipian chang 40   China Film Archive
1976 Zhangzai wuli de zhusun 长在屋里的竹笋 The Bamboo Shoot Growing in the House  Papercutting Hu Jinqing, Zhou Keqin Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   1. https://www.youtube.com/watch?v=xlyUUMgP2wY  2. http://v.youku.com/v_show/id_XMTI3MzMzOTAw.html?spm=a2h0k.8191407.0.0.0FYBWh&from=s1.8-1-1.2
1976 Dalu de gushi 大橹的故事 The Story of a Big Oar  Puppet You Lei Shanghai meishu dianying zhipian chang 60 1975 China Film Archive
1976 Jinse de dayan 金色的大雁 The Golden Wild Goose  Papercutting Te Wei, Shen Zuwei Shanghai meishu dianying zhipian chang 50   http://v.youku.com/v_show/id_XMjc4MTgzNjg=.html?spm=a2h0k.8191407.0.0.vJJG5h&from=s1.8-1-1.2
1976 Shihang  试航 Trial Voyage Cel Yan Dingxian Shanghai meishu dianying zhipian chang 57   China Film Archive 
1976 Shumiao 树苗 Seedlings Puppet Fang Runnan Shanghai meishu dianying zhipian chang 26   China Film Archive 
1977 Ludang xiao yingxiong 芦荡小英雄 Little Hero in Reed Marshes  Papercutting Hu Xionghua, Zhou Keqin Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=aHeP6GJsl3w
1977 Shanyang huile jia 山羊回了家 The Goat Returns Home  Papercutting Hu Jinqing, Shen Zuwei Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=Clb_YhsFExQ
1977 Liangzhi xiao kongque 两只小孔雀 Two Little Peacocks Cel Yan Dingxian Shanghai meishu dianying zhipian chang 30 1978 1. https://www.youtube.com/watch?v=jn2MffrcenM  2. http://v.youku.com/v_show/id_XNjA5ODcxMjg=.html?spm=a2h0k.8191407.0.0.OVnOBO&from=s1.8-1-1.2
1977 Zhanqi si huo 战旗似火 Fiery Banners Cel He Yumen Shanghai meishu dianying zhipian chang 19   China Film Archive 
1977 Xiao Shizhu 小石柱 Little Stone Pillar the Boy  Cel Wang Shuchen, Shen Zuwei Shanghai meishu dianying zhipian chang 80   China Film Archive
1978 Xigua pao 西瓜炮 Watermelon Cannons  Puppet Jin Xi Shanghai meishu dianying zhipian chang 50   https://www.youtube.com/watch?v=KTql9qRRNds
1978 Huli da lieren 狐狸打猎人 The Fox Hunts the Hunter  Papercutting Hu Xionghua Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=PIbKYvWrrb0
1978 Xiang bu xiang 象不象 Is It an Elephant or Not?   Cel Tang Cheng, Wu Qiang Shanghai meishu dianying zhipian chang 10   https://www.youtube.com/watch?v=JLTBndSOiMU
1978 Gesheng feichu Wuzhi shan 歌声飞出五指山 Songs Fly Out of the Five-Fingered Mountain  Puppet Fang Runnan Shanghai meishu dianying zhipian chang 30   1. https://www.youtube.com/watch?v=PUuDzBANlAM  2. http://www.soku.com/detail/show/XODA2MDg=?spm=a2h0k.8191407.0.0
1978 Qiguai de binghao 奇怪的病号 The Strange Patient  Cel Pu Jiaxiang Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=7-aM_odMCoE
1978 Xiao baige 小白鸽 The White Dove  Cel Jiao Yesong Shanghai meishu dianying zhipian chang 20    
1978 Hualang yiye 画廊一夜 One Night at the Art Studio  Cel Ada, Lin Wenxiao Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=h8MmZjt_Tdk
1978 Huohong de yanbiao火红的岩标 Fiery Slogans Engraved on the Cliff  Puppet Chen Zhenghong Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   China Film Archive
1978 Liangzhang bugao 两张布告 Two Bulletins  Puppet Zhang Chaoqun Shanghai meishu dianying zhipian chang 30    
1978 Shanyazai 山伢仔 Shanyazai the Little Boy Papercutting Qian Jiaxing, Wang Borong Shanghai meishu dianying zhipian chang 27   https://www.youtube.com/watch?v=GyHDSdkHHqc&list=PLmCLjTC5PfB46KFrVUQpN9_YoymkzbCuc&index=1
1979 Xiongmao baihuo shangdian 熊猫百货商店 The Panda’s Department Store  Papercutting Shen Zuwei, Zhou Keqin Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   http://tv.cntv.cn/video/C30800/D1BB6D66367E44abA8A65A837BCC925D
1979 Muji banjia 母鸡搬家 The Hens’ Relocation to a New Home  Cel Dai Tielang Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   1. https://www.youtube.com/watch?v=cIz7xN6bm-U&list=PLXTQuNsDGxwe7uG8x_H-6lcI6nEoRoU1S 2. http://v.youku.com/v_show/id_XNTYzNzA5NjQw.html?from=s1.8-1-1.1&spm=a2h0k.8191407.0.0
1979 Yuren maixie 愚人买鞋 A Foolish Scholar Shopping For Shoes  Puppet Fang Runnan Shanghai meishu dianying zhipian chang 10   https://www.youtube.com/watch?v=NT_KbMOS45A
1979 Ciwei bei xigua 刺蝟背西瓜 A Hedgehog Carries Watermelon  Papercutting Wang Borong, Qian Jiaxing Shanghai meishu dianying zhipian chang 10   https://www.youtube.com/watch?v=eVtgOHPg-yk
1979 Nezha naohai 哪吒闹海 Nezha Conquers the Dragon King  Cel Wang Shuchen, Yan Dingxian, Xu Jingda Shanghai meishu dianying zhipian chang 70   1. https://www.youtube.com/watch?v=5ax1TylcXjQ 2. http://v.youku.com/v_show/id_XODY1NjQzMzky.html?from=s1.8-3-1.1&spm=a2h0k.8191407.0.0
1979 Qiguai de qiusai 奇怪的球赛 The Strange Hockey Game  Puppet Zhang Chaoqun, Zhan Tong Shanghai meishu dianying zhipian chang 30   1.https://www.youtube.com/watch?v=EBW67NpLXiA 2. http://v.youku.com/v_show/id_XNTYzNzExNDUy.html?from=s1.8-3-1.1&spm=a2h0k.8191407.0.0
1979 Miaowu shi shui jiaode 喵呜是谁叫的 Who Meowed? Puppet You Lei Shanghai meishu dianying zhipian chang 10   https://www.youtube.com/watch?v=PdJRhTkx8EM
1979 Tiancai zaji yanyuan 天才杂技演员 The Talented Acrobat  Puppet Aqu Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   1. https://www.youtube.com/watch?v=E-yqpbysiXo 2. http://v.youku.com/v_show/id_XMTUzMTcyNDg=.html?from=s1.8-1-1.2&spm=a2h0k.8191407.0.0
1979 Haomao mimi 好猫咪咪 The Good Cat Mimi Cel He Yumen Shanghai meishu dianying zhipian chang 20   https://www.youtube.com/watch?v=PjltzVq2dbs
1979 Afanti 阿凡提 Effendi Puppet Jin Xi, Liu Huiyi Shanghai meishu dianying zhipian chang 31   https://www.youtube.com/watch?v=UyTRA15uzUk&list=PL73m-k11bW7_KPLehr3Q5N0Ui10D3SUtw

Share This: